Aihearkisto: alakuloisuus

Joulun parantavat voimat

Alkuperäiskansojen keskuudessa (intiaanit, saamelaiset jne.) on ihmisten parantajia kutsuttu milloin poppamiehiksi, milloin shamaaneiksi tai joksikin muuksi. Nykyisin meillä on kaikenlaisia ”kallonkutistajia” eli psykiatreja, psykoanalyytikkoja, psykologeja jne. Sen lisäksi, että kallonkutistaja (engl. shrink) on arkikielessä käytetty ilmaisu, liittyy sanaan ehkä jokin syvällisempikin merkitys. Aiemmat parantajat pyrkivät parantamaan ihmisten elämän laatua laajentamalla heidän henkisiä kykyjään ja kaikkea sitä, mihin ihminen voi rakentaa myönteisiä suhteita. Tähtäimessä oli siis elämänpiirin laajentaminen ja myönteisten kokemusten saaminen aiempaa laajemmista ulottuvuuksista sekä aiempaa syvällisempien kokemusten löytäminen myös tutuista ympyröistä. Nykyisin ”hoito” on liian usein pelkkää ihmisen sisään päin katsomista, niin kutsuttuun psykofyysiseen, ja ongelmien ratkaisujen etsimistä sieltä.

Jos olisit mennyt alkuperäisyhteisössä poppamiehen tai shamaanin puheille valittaen voimattomuutta, alakuloisuutta, ahdistuneisuutta tai masentuneisuutta, tämä olisi kysynyt sinulta neljä kysymystä. ”Milloin lakkasit tanssimasta?” ”Milloin lakkasit laulamasta?” ”Milloin lakkasit lumoutumasta tarinoista?” ”Milloin lakkasit löytämästä lohtua hiljaisuuden hellästä huomasta?”

Siinä missä olemme lakanneet tanssimasta, laulamasta, lumoutumasta tarinoista tai löytämästä lohtua hiljaisuudesta, olemme kokeneet henkisen olemuspuolemme tyhjentymisen eli varsinaisemme olemassaolomme ytimen, ”sielumme”, katoamisen tyhjyyteen ja muuttumisen tyhjyydeksi. Tanssiminen, laulaminen, tarinankerronta ja hiljaisuus ovat neljä universaalia parantavaa balsamia.

Joulu on balsamia sielulle. Joulun kaikki tuoksut, joulukuusen ympärillä tanssiminen, joululaulut, joulukertomukset ja hiljentyminen joulurauhan mukaiseen joulun viettoon ovat kaikki balsamia niille haavoille, joista elämän tapahtumissa joudumme kärsimään.

Nyt ymmärrän, mistä perinteikkäässä joululaulussa on kysymys: ”Ja vanhakin nyt nuortuu kuin lapsi leikkimään, ja koukkuselkä suortuu niin kaikk’ on mielissään. Ja hyvä, lämmin, hellä on mieli jokaisen, oi jospa ihmisellä ois joulu ainainen!”

Iloista ja Rauhallista Joulua!

Advertisement

Jätä kommentti

Kategoria(t): ahdistuneisuus, alakuloisuus, alkuperäiskansa, balsami, hiljaisuus, Joulu, joulukertomus, joulukuusi, joululaulu, joulurauha, kallonkutistaja, laulaminen, masentuneisuus, parantaja, poppamies, shamaani, tanssiminen, tarinankerronta, voimattomuus

Nuorten masentuneisuus on elämän tarkoituksettomuuden ongelma

(Alla oleva on teksti on samansisältöinen kuin kirjoittamani ja julkisuuteen juuri lähetetty tiedote.)

Nuorisokasvatusjärjestö Non Fighting Generation ry (NFG) on toteuttanut Internetissä nuorten pahoinvointia ja voimavaroja kartoittavan kyselyn. Kysely on vain pieni osa hankekokonaisuutta, jossa on tutkittu nuorten itseensä kohdistaman väkivallan ja elämän tarkoituksettomaksi kokemisen välistä yhteyttä. Jenny ja Antti Wihurin rahaston tuella vuoden 2011 alussa alkaneessa hankkeessa NFG:n kumppanina on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kysely suunnattiin teini-ikäisille nuorille. Siihen vastasi 157 nuorta, joista suurin osa oli 13–17-vuotiaita. Kaksi kolmasosaa vastaajista oli tyttöjä. Vastaajia oli kaikkialta Suomesta, pääkaupunkiseutu ja Tampere olivat kuitenkin vahvimmin edustettuina. Kyselyn tuloksia voidaan pitää suuntaa antavina, vaikka se ei täytä tieteelliselle tutkimukselle asetettuja vaatimuksia. Kysely vahvistaa muun tutkimuksen osoittamaa selkeää yhteyttä masentuneisuuden ja tarkoituksettomuuden tunteen välillä. Yleisesti tunnettua on, että itsetuhoisuuden sekä masennuksen, ahdistuksen ja alakulon kokemisen välillä on tilastollinen riippuvuus. Nuorten kyselyvastaukset todensivat selkeästi myös sen, että mitä tarkoituksellisemmaksi nuori kokee elämänsä, sitä vähemmän hän on kokenut masennusta, ahdistusta tai alakuloa viime aikoina. Voimakkain negatiivinen riippuvuus ilmeni elämän tarkoitukselliseksi kokemisen ja masennuksen välillä. Nuorten yleistyneessä masentuneisuuden kokemuksessa ei siten ole kyse mielenterveysongelmasta, vaan elämän tarkoituksettomuuteen liittyvästä ongelmasta.

Vastaajista 25 % oli kokenut itsensä viime aikoina melko usein tai usein joko ahdistuneeksi tai masentuneeksi ja 30 % oli kokenut olonsa alakuloiseksi. 7 % vastaajista oli myös pyrkinyt vahingoittamaan tai vahingoittanut itseään viime aikoina. Vastaajista 1/5 oli ainakin joskus pyrkinyt vahingoittamaan itseään. Lähes kaikki näin vastanneista oli tyttöjä. Viiltely oli odotetusti yleisin vahingoittamiskeino, mutta lähes yhtä yleiseksi osoittautui jatkuva tahallinen syöminen joko liikaa, liian vähän tai epäterveellisesti. Lähes puolella itseään vahingoittaneista nämä molemmat tavat esiintyivät samanaikaisesti.

Varsin hälyttävää oli, että 45 % vastanneista oli ainakin joskus tuntenut, että olisi parempi, jos hän olisi kuollut ja jopa puolet kaikista nuorista oli ajatellut omaa itsemurhaa. 27 % kaikista nuorista oli myös konkreettisesti suunnitellut itsemurhan tekemisen keinoja ja 6 % oli yrittänyt itsemurhaa, jotkut heistä jopa usean kerran.

Kaikista vastanneista 72 % koki elämänsä mielekkääksi tai melko mielekkääksi. Kuitenkin noin joka kuudes nuori koki, että hänen tulevaisuutensa näytti synkältä tai että hänen elämässään ei ole mitään hyviä tai arvokkaita asioita, joiden eteen hän olisi valmis ponnistelemaan tai näkemään vaivaa. Jopa neljäsosa nuorista koki itsensä huonoksi tai arvottomaksi ja sama määrä koki, että hän ei ole tärkeä tai arvokas kenellekään toiselle ihmiselle. Lukuja voidaan pitää suurina – ja jopa hälyttävinä.

Kukaan vastanneista ei vastannut, ettei hänen elämässään ollut mitään hänelle itselleen tärkeitä tai hyödyllisiä asioita. Se ei kuitenkaan takaa sitä, että kaikki nuoret kokisivat elämänsä mielekkääksi. Kun nuoren tulevaisuus on näköalatonta eikä hän kykene näkemään mitään ponnistelemisen tai vaivannäön arvoiseksi, kokee hän sekä itsensä että elämänsä huonoksi ja arvottomaksi. Tällainen nuori kokee, että hänen elämällään ei ole mitään väliä kenellekään eikä elämässä millään muutenkaan ole mitään väliä. Toisin sanoen nuoren elämästä puuttuu tarkoitus.

Kyselystä voidaan päätellä, että nuoret eivät tarvitse lisää mielenterveyspalveluja, vaan enemmän mahdollisuuksia keskustella elämän tarkoitukseen liittyvistä kysymyksistä. Eksistentiaalisten kysymysten, kuten elämän tarkoituksellisuuden pohtiminen, voimistuu murrosiässä. Ihmisen olemassaolon ongelmallisuus paljastuu yhtäkkiä nuorelle, joka kamppailee monella muullakin tavoin henkisesti kypsymisprosessissaan. Kaikessa jyrkkyydessään voi kysymys elämän tarkoituksesta jopa musertaa nuoren kokonaan. Parasta ennakoivaa lasten ja nuorten hyvinvointia tukevaa työtä olisikin tarjota heille mahdollisimman laajasti tilaisuuksia pohtia elämän tarkoitukseen liittyviä kysymyksiä. Arvokasvatuksella, johon sisältyy elämän arvon ja mielekkyyden sekä oman arvon ja merkityksellisyyden pohdinta, voitaisiin ehkäistä mielenterveysongelmia ennen kuin niitä on edes orastavana alkanut ilmetä. Kuten tunnettua, tärkeimmät arvokasvattajat ovat lasten ja nuorten omat vanhemmat.

4 kommenttia

Kategoria(t): ahdistuneisuus, ahdistus, alakulo, alakuloisuus, Arvokas, Arvokasvatus, arvoton, arvottomuus, eksistentiaaliset kysymykset, Elämän tarkoituksellisuus, Elämän tarkoitus, Itsemurha, Itsetuhoisuus, kypsymisprosessi, kysely, lasten hyvinvointi, masennus, masentuneisuus, Merkityksellinen, merkityksellisyys, Merkityksettömyys, mielekkyys, mielenterveysongelma, mielenterveyspalvelut, mielettömyys, Murrosikä, näköalattomuus, NFG, Non Fighting Generation, Nuorisokasvatus, nuorten hyvinvointi, nuorten voimavarat, olemassaolon ongelmallisuus, pahoinvointi, syöminen, Tarkoituksellisuus, Tarkoituksettomuus, Vanhemmat, Väkivalta, viiltely